سایر محصولات

 

  • ساخت قطعات یدکی کنترل ولوها؛ از قبیل  Stem، Seat Ring و Plug.
  • ساخت قطعات یدکی مورد نیاز در اورهال توربین های گازی از جنس سوپر آلیاژ و نسوز.