تائیدیه ها و تقدیر نامه ها

شرکت مهندسی سامان رهاورد در طول سال های فعالیت خود به پاس تلاش متخصصین و مجموعه خود موفق به اخذ تائیدیه ها و تقدیرنامه های گوناگونی شده است که برخی از آنها را مشاهده می نمائید: