استخدام و همکاری با ما

چنانچه مایل هستید با شرکت سامان رهاورد همکاری داشته باشید، اطلاعات خود را در فرم زیر درج نمائید:

ورود اطلاعاتی که عنوان ستاره دار دارند، ضروری است.

لطفاً محل سکونت خود را شامل نام شهر و منطقه را ذکر نمائید (مانند: تهران، منطقه ۱۲)
چنانچه دوره های آموزشی خاصی را گذرانده اید همرا با زمان شرکت در دوره، بیان نمائید.