روتور، توربین و کمپرسور

 

ساخت اجزای توربین بخار  

  • ساخت پره های توربین بخار (Blades).
  • ساخت دیسک توربین (Wheel).
  • ساخت شافت (Shaft).
  • ساخت پره های ثابت و نازل های ورودی توربین بخار (Nozzle).
  • ساخت سیل های آب بندی(Sealing Strip) و ساخت بیرینگ های تراست و ژورنال.

 

Steam turbine, rotor, gas turbine, rotor wheel, توربین گازی, توربین بخار,

ساخت اجزای روتور کمپرسور (بخار - گاز)

  • ساخت سوپاپ های ورودی خروجی کمپرسورهای رفت و برگشتی.
  • ساخت پروانه های کمپرسور (Impellers).
  • ساخت انواع لیبرنت سیل ها (Piston Rod Packing, Piston Ring, Guide Ring).
  • ساخت شافت (Shaft).
  • ساخت پره های ناحیه کمپرسور گازی (Compressor Blade).