خدمات تعمیرات

 

تهیه گزارشات اندازه گیری روتورهای توربین و کمپرسور (Run-out & axial) طبق استاندارد API-687

 

مونتاژ و دمونتاژ اجزای روتور

مونتاژ و دمونتاژ اجزای روتور پس از ساخت فیکسچرهای مخصوص برای هر روتور توسط پرس هیدرولیکی انجام می گردد.

 

ساخت و تعویض پره های روتور توربین بخار

پس از تعیین استاندارد و تامین متریال و ساخت فیکسچرهای مورد نیاز ساخت پره های توربین توسط دو دستگاه فرز سه محور CNC صورت می گیرد، سپس پره های روی Wheel مونتاژ شده و توسط دستگاه مخصوص Shroud کوبی انجام می شود.

در خصوص تولید انبوه پره ها از ابزارهای خاص (High Speed) ساخت شرکت های معتبر اروپایی (Seco, Ingersoll, Belin) استفاده می شود که سرعت تولید پره ها را تا سه برابر ابزارهای عادی افزایش خواهد داد.

 

ساخت  شافت و دیسک روتور توربین بخار.

بازسازی  شافت و دیسک های روتور به روش جوشکاری زیر پودری یا متال اسپری و طبق استاندارد API-678 انجام می گیرد.

 

ساخت و تعویض سیل های روتور (Seal Strips).

ساخت انواع سیل های تیغه ای (J Strip) و لبرینت های سیل ها و نصب آنها روی شافت توسط قلم های مخصوص و با استفاده از Caulking Wire انجام می شود.

 

بالانس دینامیکی

آخرین مرحله انجام تعمیرات پس از مونتاژ کلیه اجزای روتور بالانس دینامیکی می باشد که با توجه به دور (RPM) و استانداردهای بالانس صورت می گیرد.